Περιορισμοί που διέπουν τη χρήση του liberties.gr

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του liberties.gr, εγγυάστε ότι δεν θα:

  • χρησιμοποιήσετε το liberties.gr για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο από την παρούσα συμφωνία σκοπό
  • χρησιμοποιήσετε το liberties.gr με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να κάνει ζημιά, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τον ιστότοπο
  • χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ακολουθεία για να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία των υπηρεσιών λογαριασμού του liberties.gr ή του ιστότοπου liberties.gr
  • προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιβαρύνει με υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο την υποδομή μας
  • παρέμβετε ή διακόψετε οποιαδήποτε δίκτυα υπολογιστών τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργεία του liberties.gr
  • μεταδώσετε ιούς ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που ενδέχεται να καταστρέψουν, να διαταράξουν ή να παρεμποδίσουν τις υπηρεσίες λογαριασμού rbauction.com ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του ιστότοπου liberties.gr
  • παρεμποδίσετε τη χρήση των υπηρεσιών λογαριασμού liberties.gr ή του ιστοτόπου liberties.gr από κάποιον άλλο
  • χρησιμοποιήσετε το liberties.gr για να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε διαφημίσεις ή προσκλήσεις
  • χρησιμοποιήσετε το liberties.gr με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών άλλων ή συμμετάσχετε σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιώντας το liberties.gr ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη εμπορική χρήση των πληροφοριών που αποκτώνται με τον ίδιο τρόπο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος liberties.gr και οποιοδήποτε λογισμικό και πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτόν περιέχουν πνευματικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται στον ιστότοπο liberties.gr προστατεύεται από την νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Με εξαίρεση τη ρητή εξουσιοδότηση της Von Innen Consulting, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, να πωλείτε, να διανείμετε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο liberties.gr ή το περιεχόμενο σε αυτόν, σαν σύνολο ή τμηματικά.