Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright © 2014 Von Innen Consulting – All Rights Reserved. Το περιεχόμενο, το κείμενο, τα γραφικά και ο κώδικας που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο, μαζί με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν αποκλειστικά στην Von Innen Consulting. Κανένα τμήμα αυτής της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να προβάλλεται δημόσια, να εκτελείται δημόσια να προσαρμόζεται ή να τροποποιείται, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, είτε με ηλεκτρονική μετάδοση είτε με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Von Innen Consulting.

Εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών

GLM, Liberalmonitor.gr μαζί με όλα τα σχετιζόμενα σχέδια είναι εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών της Von Innen Consulting και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Von Innen Consulting.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν γίνεται καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου του υλικού που παρέχεται στο παρόν. Η Von Innen Consulting διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η Von Innen Consulting, οι υπάλληλοί της, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της παραιτούνται ρητώς και αποποιούνται κάθε ευθύνη και όλοι οι χρήστες συμφωνούν να κρατούν τα εν λόγω μέρη αβλαβή από κάθε αξίωση ή απαίτηση που οφείλεται ή προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου της Ελληνικής Φιλελεύθερης Ομάδας αρχείων ή εφαρμογών από τους ιστοτόπους της.