Μαθήματα Οικονομικών

Η ύλη του εισαγωγικού σεμιναρίου «Οικονομικά σε μία Ημέρα» μπορεί να επεκταθεί καλύπτοντας πρόσθετα θέματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία του εκάστοτε ακροατηρίου.
Ενδεικτικά θέματα:

Από την ανταλλακτική οικονομία μέχρι τα σύγχρονα κρυπτονομίσματα.

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, μορφές χρηματοδότησης, πίστωση, αποταμίευση.

Διαχείριση και προβλήματα. Ο ρόλος του κράτους και άλλες λύσεις

Πώς ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης διασφαλίζει τελικά την ισορροπία.

Οικονομικές έννοιες της καθημερινότητας. Οι προτάσεις των πολιτικών. Δημόσια επιλογή.