Αν η αισθητική χειρουργική έχει μια αγορά που δουλεύει, γιατί όχι και η ιατρική περίθαλψη;

Ανάμεσα στο 1998 και το 2016, οι τιμές για »Υπηρεσίες Ιατρικής Περίθαλψης» στις ΗΠΑ (σύμφωνα με στοιχεία του CPI for Medical Care Services του BLS) υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση κατά 100,5%), ενώ οι τιμές για »Νοσοκομειακές Υπηρεσίες» σχεδόν τριπλασιάστηκαν (αύξηση κατά 177%). Αυτές οι αυξήσεις στα κόστη των σχετικών με τα ιατρικά υπηρεσιών συγκρίνονται με μόλις 47,2 αύξηση στις τιμές κατανάλωσης γενικά την ίδια περίοδο. Σε ετήσια βάση, το κόστος των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης στις ΗΠΑ αυξανόταν σχεδόν κατά 4% κάθε έτος από το 1998 και το κόστος νοσοκομειακών υπηρεσιών κατά 5,8%.

*Του Mark J. Perry

Αντίθετα, ο γενικός πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 2,2% την ίδια περίοδο. Το μόνο προϊόν ή υπηρεσία που αυξήθηκε περισσότερο από τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και περίπου εξίσου με τα κόστη των νοσοκομείων τις τελευταίες δεκαετίες είναι τα πανεπιστημιακά δίδακτρα, που παρουσίασαν αύξηση κατά σχεδόν 6% ετησίως από το 1998 στα δημόσια πανεπιστήμια.

Ένας από τους λόγους που τος κόστος των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης στις ΗΠΑ αυξήθηκε πάνω από δύο φορές συγκριτικά με τις γενικές καταναλωτικές τιμές από το 1998 είναι ότι ένα μεγάλο και αυξανόμενο μερίδιο των ιατρικών εξόδων πληρώνονται από τρίτους (ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, το Medicare, το Medicaid, το Τμήμα των Υποθέσεων των Βετεράνων των Πολέμων, κοκ.), και μόνο ένα μικρό και μάλιστα συρρικνούμενο ποσοστό των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης επιβαρύνουν άμεσα την τσέπη των καταναλωτών τους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, σχεδόν το μισό (47,6%) των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης το 1960 πληρώνονταν από την τσέπη των καταναλωτών, και μέχρι το 1990 αυτό το ποσοστό είχε πέσει στο 19%, και μέχρι το 2015 μόλις στο 10,5%.

Συνεπώς, δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη ότι τα συνολικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης συνέχισαν να αυξάνονται συν τω χρόνω καθώς το μερίδιο των πληρωμών από τρίτα μέρη αυξήθηκε σχεδόν στο 90% και το μερίδιο με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές κυμαίνεται γύρω στο 10%. Οι καταναλωτές υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης έχουν σημαντικά μειωμένα κίνητρα να ελέγχουν τις τιμές και να νοιάζονται για τα κόστη στις ιατρικές και τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, καθώς πληρώνουν μόνο 10% οι ίδιοι, και τα κίνητρα των προμηθευτών ιατρικής περίθαλψης να κρατήσουν χαμηλά τα κόστη είναι σημαντικά μειωμένα καθώς γνωρίζουν ότι οι πελάτες τους δεν πληρώνουν από την τσέπη τους, κι έτσι δεν είναι ευαίσθητοι όσον αφορά τις τιμές.

Η Αγορά της Αισθητικής Χειρουργικής

Πώς θα λειτουργούσε διαφορετικά η αγορά ιατρικών υπηρεσιών αν οι τιμές ήταν διαφανείς και οι καταναλωτές πλήρωναν από την τσέπη τους για τις απαιτούμενες ιατρικές διαδικασίες σε μια ανταγωνιστική αγορά; Λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στην αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγορά της αισθητικής χειρουργικής και να πάρουμε ορισμένες απαντήσεις.

Κάθε χρόνο από το 1997, η Αμερικανική Ένωση Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής εκδίδει μια ετήσια αναφορά πάνω στις διαδικασίες της αισθητικής ιατρικής, χειρουργικές και μη, που περιλαμβάνει τον αριθμό των διαδικασιών, το μέσο κόστος ανά διαδικασία (με αφετηρία το 1998), τις συνολικές δαπάνες ανά διαδικασία, και την κατανομή ανά φύλο και ανά ηλικία για κάθε διαδικασία και για όλες συνολικά.

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις 20 διαδικασίες αισθητικής ιατρικής που ήταν διαθέσιμες τόσο το 1998 όσο και το 2016, τις μέσες τιμές για αυτές τις διαδικασίες κάθε χρόνο (σε σημερινά δολάρια), τον αριθμό που συνέβη καθεμία από αυτές τις διαδικασίες αυτές τις δύο χρονιές, και την επί τοις εκατό αύξηση της μέσης τιμής για κάθε διαδικασία μεταξύ 1998 και 2016. Οι διαδικασίες έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό εκτέλεσής τους τον τελευταίο χρόνο.

Εδώ αναφέρονται ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα από τη φετινή αναφορά και τον παραπάνω πίνακα:

Ανάμεσα στις 10 δημοφιλέστερες διαδικασίες αισθητικής ιατρικής που απεικονίζονται παραπάνω για την τελευταία χρονιά, καμίας η τιμή από το 1998 δεν έχει αυξηθεί πάνω από 47,2% (δηλαδή τη συνολική αύξηση τιμών), γεγονός που σημαίνει ότι η πραγματική, προσαρμοσμένη ανάλογα με τον πληθωρισμό τιμή αυτών των διαδικασιών έχει πέσει για όλες αυτές τις 10 διαδικασίες.
Για τις τρεις δημοφιλέστερες διαδικασίες το 2016 (το μπότοξ, την αποτρίχωση με λέιζερ και το χημικό πίλινγκ -όλες μη χειρουργικές διαδικασίες αισθητικής), η ονομαστική τιμή καθεμιάς έχει πέσει στην πραγματικότητα από το 1998 κατά μεγάλα, διψήφια ποσοστά της τάξης του 11,3%, του 21,7% και του 34,8% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι, οι τιμές για αυτές τις διαδικασίες έχουν πέσει σε από το 1998 σε σημερινά δολάρια, ακόμη και πριν κάνει κανείς οποιονδήποτε συσχετισμό με τον πληθωρισμό. Να σημειωθεί επίσης ότι η ζήτηση για αυτές τις τρεις διαδικασίες έχει αυξηθεί δραματικά, ιδίως για το μπότοξ (αύξηση κατά 29 φορές από το 1998) και την αποτρίχωση με λέιζερ (αύξηση κατά 9,5 φορές).
Οι δύο δημοφιλέστερες χειρουργικές αισθητικές διαδικασίες την τελευταία χρονιά ήταν η λιποαναρρόφηση και η αύξηση στήθους, που έχουν αυξηθεί σε τιμές σημερινών δολαρίων κατά 30,6% και 26,2% αντίστοιχα από το 1998. Και οι δύο αυξήσεις στο μέσο όρο των τιμών ήταν μικρότερες από το 47,2% της αύξησης των καταναλωτικών τιμών τα τελευταία 18 χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι οι πραγματικές τιμές της λιποαναρρόφησης και της αύξησης στήθους, προσαρμοσμένες ανάλογα με τον πληθωρισμό έχουν πέσει από το 1998.
Η μέση αύξηση τιμών μεταξύ 1998 και 2016 για τις 20 αισθητικές διαδικασίες που απεικονίζονται παραπάνω ήταν 32%, ποσοστό μικρότερο από την αύξηση κατά 47,2% στις καταναλωτικές τιμές εν γένει. Από τις 20 παραπάνω διαδικασίες, οι 14 είχαν αύξηση τιμής μικρότερη από το γενικό πληθωρισμό (και γι’ αυτό μειώθηκαν με πραγματικούς όρους) και μόλις έξι είχαν αύξηση της τιμής τους παραπάνω από τον πληθωρισμό. Και κάτι ακόμη σημαντικότερο, καμιά από τις 20 αισθητικές διαδικασίες στον παραπάνω πίνακα δεν αυξήθηκαν σε τιμή που να προσεγγίζει την κατά 100,5% αύξηση στην τιμή των ιατρικών υπηρεσιών ή την κατά 176,7% αύξηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών από το 1998. Η μεγαλύτερη αύξηση τιμής σε αισθητική διαδικασία από το 1998 ήταν η σχεδόν κατά 70% αύξηση της εγχείρησης λίφτινγκ στα μπράτσα, που και πάλι βρίσκεται πολύ κάτω από το διπλασιασμό των τιμών στις ιατρικές υπηρεσίες γενικά.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξε μεγάλη ανισορροπία του φύλου των καταναλωτών αισθητικών διαδικασιών, καθώς την τελευταία χρονιά αντιστοιχούσαν στις γυναίκες 12,43 εκατομμύρια διαδικασίες δηλαδή πάνω από το 91% του συνόλου των 13,65 αισθητικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα το τελευταίο έτος.

Ο Ρόλος της Ασφάλισης

Η ανταγωνιστική αγορά των διαδικασιών αισθητικής λειτουργεί διαφορετικά από την παραδοσιακή αγορά υγειονομικής περίθαλψης κατά σημαντικούς, αξιοσημείωτους τρόπους. Οι διαδικασίες αισθητικής, αντίθετα με τις περισσότερες ιατρικές υπηρεσίες, συνήθως δεν καλύπτονται από την ασφάλιση. Οι ασθενείς πληρώνουν το 100% από την τσέπη τους για τις εκούσιες διαδικασίες αισθητικής, κι έτσι νοιάζονται για το κόστος και έχουν ισχυρό κίνητρο να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ πληθώρας ανταγωνιζόμενων παρόχων τέτοιων υπηρεσιών σε κάθε μεγάλη πόλη.

Οι πάροχοι δραστηριοποιούνται σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά με διαφανείς τιμές και γι’ αυτό έχουν κίνητρο να παρέχουν διαδικασίες αισθητικής σε ανταγωνιστικές τιμές. Αυτοί οι πάροχοι είναι επίσης λιγότερο επιβαρυμένοι και φορτωμένοι με τη χαρτούρα της γραφειοκρατίας που συνήθως συνεπάγεται η παροχή των περισσότερων ιατρικών υπηρεσιών με τις πληρωμές τρίτων μερών.

Λόγω της διαφάνειας στις τιμές και του ανταγωνισμού της αγοράς που χαρακτηρίζουν την αγορά των διαδικασιών αισθητικής, οι τιμές στις περισσότερες διαδικασίες αισθητικής έχουν πέσει σε πραγματικούς όρους από το 1998, και ορισμένες μη χειρουργικές διαδικασίες έχουν πέσει ακόμη και ως προς την ονομαστική τους αξία σε δολάρια πριν οποιανδήποτε σύγκρισή τους με τις γενικότερες αλλαγές των τιμών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες αισθητικής έχουν εμφανίσει αύξηση της τιμής τους για πολύ λιγότερο από την κατά 100,5% αύξηση στην τιμή των ιατρικών υπηρεσιών μεταξύ 1998 και 2016 και την κατά 176,6% αύξηση στις νοσοκομειακές υπηρεσίες. Εν περιλήψει, η αγορά της αισθητικής χειρουργικής λειτουργεί όπως οι άλλες ανταγωνιστικές αγορές με τα ίδια προσδοκώμενα αποτελέσματα: την πτώση των πραγματικών τιμών στο πέρασμα του χρόνου για πολλές διαδικασίες αισθητικής.

Γρήγορη Ερώτηση

Αν οι διαδικασίες αισθητικής καλύπτονταν οικονομικά από τρίτους, όπως από ασφαλιστικές εταιρείες, το Medicare και το Medicaid, τι θα συνέβαινε στις τιμές τους στο πέρασμα του χρόνου; Σύμφωνα με τις βασικές αρχές των οικονομικών, αυτές οι τιμές πιθανότατα θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 100,5% όπως οι τιμές των ιατρικών υπηρεσιών εν γένει μεταξύ 1998 και 2016.

Το κύριο οικονομικό μάθημα εδώ είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός της αγοράς, η διαφάνεια των τιμών και οι πληρωμές από την τσέπη των καταναλωτών, τόσο περισσότερο είναι συγκρατημένες οι τιμές, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Ένα ακόμη σημαντικό οικονομικό μάθημα είναι ότι όσο μεγαλύτερος ο βαθμός παρέμβασης του κράτους, οι αδιαφανείς τιμές και οι πληρωμές από τρίτα μέρη, τόσο λιγότερο είναι συγκρατημένες οι τιμές, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. Ορισμένα σημαντικά μαθήματα που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν καθώς επιχειρούμε να μεταρρυθμίσουμε το εθνικό σύστημα υγείας… για άλλη μια φορά.

Αναδημοσίευση από το American Enterprise Institute

https://fee.org/articles/if-cosmetic-surgery-has-a-working-market-why-can-t-medical-care/

*O Mark J. Perry είναι ερευνητής στο American Enterprise Institute
και καθηγητής Οικονομικών στο Flint Campus του Πανεπιστημίου του Michigan.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μέλος του
Διεθνείς Συνεργασίες
X